Bina hämtar nektar som finns i blommorna. Nektarn omvandlar de till det vi kallar honung och lagrar den i bikupans vaxkakor. När bina sätter vaxlock över vaxkakan är honungen mogen att skördas .

Man avlägsnar vaxlocken och placerar vaxkakorna i en centrifug – en honungsslunga. I den slungas honungen ur vaxkakorna av centrifugalkraften. Därefter silas honungen så den blir fri från vax och främmande partiklar. Då har man fått nyslungad honung. Den är alltid flytande. Vaxkakorna sätts tillbaka i bikupan för att fyllas med honung på nytt.

Däremot är inslaget av ljung så stort, att man tydligt kan märka det. I allmänhet är försommarhonung ljusare och mildare, medan höstens honungssorter är mörkare och smakrikare.

 Ny forskning visar också att honung i färskt tillstånd innehåller tolv olika mjölksyrabakterier vilka kan ha inverkan både på binas och människors hälsotillstånd.

I honungen bildas efterhand kristaller. Hög halt av druvsocker ger snabb kristallisation. För att få en smörig, jämn och mjuk konsistens rör man i honungen. Det kan ske ett par gånger om dagen, tills honungen blir tjockflytande och ogenomskinlig. Slutligen tappas honungen på burk.

När man delar in honungskskörden i olika sorter måste man vara medveten om att ingen kan styra bins

nektarinsamling helt och hållet. 

En ljunghonung t.ex. består alltså inte bara av nektar från ljung.

Mörkare honung innehåller fler mineralämnen.

Honung har länge ansetts som ett hälsosamt livsmedel.

Forskare runt om i världen har undersökt olika effekter av honung på vår hälsa och dess förmåga att bota eller förebygga sjukdomar.