Titel På Sidan!

Hjortriket

Uppfödning av jakthundar i hemmiljö för jakt och jägare

Eftersök på skadat vilt

Biodling

 

 Stamtavla

f: 2013-03-28

SE27019/2011 B

Natter Vom Junkernhof

VDHDW09-312 B

Othello Von Rustens

VDHDW07-287 B

Syra Vom Hopfenhof Im Goldenen Grun

ÖHZB2393 B

Uleika Wolfenholz

ZBDW06-628

Hugin Von Thurewang

ZBDW03-505

Cleopatra Aus Der Jossaburg

ZBDW07-258

Hexe Vom Räberspring

ZBDW04-272

Kuno Aus Der Jossaburg

VDHDW99-636

Aura Vom Räberspring

VDHDW03-111

Varus Vom Sandberg

VDHDW07-084 B

Theo Vom Trommelberg

VDHDW04-632 B

Orkan Von Der Wacht

VDHDW04-617

Lora Von Rustens

VDHDW03-418 B

Raudi Vom Dunklen Schlag